Wednesday, March 9, 2016

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ  ಪ್ರಾರಂಭ.


No comments:

Post a Comment