Tuesday, April 12, 2016

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ ರವರ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯು ಆರ್ ಎಂಬ ನೀವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ – ಸಂಬಂಧಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಮತ್ತು ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ ರವರ ಶ್ರೀ ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ "ಯು ಆರ್ ಎಂಬ ನೀವು" ಮತ್ತು "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ – ಸಂಬಂಧಗಳ ಹುಡುಕಾಟ" ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿರಿಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಸಂಯೋಜನೆಯ "ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಮತ್ತು ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣ"
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

http://www.navakarnatakaonline.com/u-r-emba-nivu

http://www.navakarnatakaonline.com/pakistanada-neladalli

http://www.navakarnatakaonline.com/kalasa-banduri-neerigagi-hahakara-mattu-neecha-rajakarani

No comments:

Post a Comment