Monday, December 17, 2012

Saturday, December 15, 2012

ಪ್ರೊ|| ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಂಟು ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ... ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 
Book Launch Programme of Navakarnataka Publications in Bangalore

 Book Launch Programme of Navakarnataka Publications in Bangalore - Press note in Vijayakarnataka and Prajavani published on 15 Dec 2012

Monday, December 10, 2012

ಪ್ರೊ।। ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ 

ಮತ್ತು 

ನವಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ ಮಾಲಿಕೆಯ ಐದನೇ ಕಂತಿನ ಎಂಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಸಮಾರಂಭ