Saturday, November 29, 2008

Video Clips of WWII - Nazi Concentration Camps - Holocaust movie - Multimedia Material for Nemichandra's Novel "Yaad Vashem"

http://www.youtube.com/watch?v=0vZ2Z_Yd2xw

Video Clips of WWII - Nazi Concentration Camps - Holocaust movie - Multimedia Material for Nemichandra's Novel "Yaad Vashem"

Video Clips of WWII - Nazi Concentration - Dachau Concentration Camps - Multimedia Material for Nemichandra's Novel "Yaad Vashem"

Dachau Concentration Camp

Video Clips of WWII - Nazi Concentration Camps - Multimedia Material for Nemichandra's Novel "Yaad Vashem"

ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಅವರ "ಯಾದ್ ವಶೇಮ್" ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಜಿಗಳ ಬರ್ಬರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಜೀವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು

Video Clips of WWII - Nazi Concentration Camps - Multimedia Material for Nemichandra's Novel "Yaad Vashem"

Friday, November 14, 2008


National Book Week - Nov.14th to 20th, 2008 - GREETINGS TO ALL OUR BELOVED READERSರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಪ್ತಾಹ

ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 20, 2008

ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

ಬೆಂಗಳೂರು

Tuesday, November 4, 2008

Magic Revealed! Pavada Guttu Bayalu!

ಪವಾಡ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು
ನವೆಂಬರ್ 2008 ರ "ಹೊಸತು" ಮಾಸಿಕದ ಪುಟ 31-34 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ
ಪವಾಡಗಳ ಕೈವಾಡ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಸಜ್ಜನ ಬಿ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ್
(ಲೇ: ಶಾಂತಾರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ)
ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಪವಾಡ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ.
Magic Revealed!