Saturday, December 15, 2012

ಪ್ರೊ|| ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಂಟು ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ... ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 
No comments:

Post a Comment