Tuesday, October 6, 2015

ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು - ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ರಾವ್ ಅವರ "ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಭಯವೇಕೆ, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗ ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡ" ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

http://navakarnataka.com/astama

http://navakarnataka.com/apayada-gante-barisuttiruva-roga-raktada-erottada

http://navakarnataka.com/sakkare-kahile

No comments:

Post a Comment