Tuesday, November 17, 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ’ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ೨೦ % ರಿಂದ ೩೦% ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ನವೆಂಬರ್ ೧ ರಿಂದ ೩೦ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. 
ಇಂದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


http://www.navakarnataka.com/bookslist?pid=0

No comments:

Post a Comment