Monday, December 14, 2015

ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು - ಶ್ರೀ ಟಿ ಜಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ "ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ..." ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಿ ಆರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ "ಗೃಹಸಾಲ - ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ" ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

http://www.navakarnataka.com/computerge-paata-heli

http://www.navakarnataka.com/gruha-saala-samagra-maahiti-kaipidi

No comments:

Post a Comment