Monday, May 23, 2016

ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ 7ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21 ಮೇ ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ

No comments:

Post a Comment