Monday, May 16, 2016


ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರರ್ಕಾಶನದ 7ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ 
ಹಾಗೂ 
ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರರ್ಕಾಶನದ 12 ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ.


No comments:

Post a Comment