Thursday, September 1, 2016

ಡಾ. ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ರಚಿಸಿರುವ " ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಗ್ರ ದಲಿತ ಚರಿತ್ರೆ " ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಡಾ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ನೇಮಾಡೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ "ಹಿಂದೂ : ಬದುಕಿನ ಸಮೃದ್ಧ ಅಡಕಲು" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು.

 


 

 

No comments:

Post a Comment