Tuesday, November 4, 2008

Magic Revealed! Pavada Guttu Bayalu!

ಪವಾಡ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು
ನವೆಂಬರ್ 2008 ರ "ಹೊಸತು" ಮಾಸಿಕದ ಪುಟ 31-34 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ
ಪವಾಡಗಳ ಕೈವಾಡ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಸಜ್ಜನ ಬಿ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ್
(ಲೇ: ಶಾಂತಾರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ)
ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಪವಾಡ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ.
Magic Revealed!

No comments:

Post a Comment