Friday, November 14, 2008

National Book Week - Nov.14th to 20th, 2008 - GREETINGS TO ALL OUR BELOVED READERSರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಪ್ತಾಹ

ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 20, 2008

ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

ಬೆಂಗಳೂರು

No comments:

Post a Comment