Wednesday, September 12, 2012

ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾದ ಭೀಮಾಯಣ, ವರ್ಣಮಾಯಾಜಾಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋಪ್ರಪಂಚ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ 2012ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುದ್ರಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಲಭಿಸಿದೆ.


No comments:

Post a Comment